20+ Guru Granth Sahib Good Morning Quotes Images

Share

Tu Data Datar Tera Dita- Good Morning

Tu Data Datar Tera Dita

So Satguru Pyara Mere Naal Hai

So Satguru Pyara Mere Naal Hai

Soche Soche Na Hove E

Soche Soch Na Hove E

Satgur Hote Dayal Na Kabahu Jhooriye

Satgur Hoye Dayal Na Kabahu Jhooriye

Sansar Samunde Taar Gobinde

Sansar Samunde Tar Gobinde

Sachi Karni Gur Vichari

Sachi Karni Gur Vichari

Prabh Jiyo Khasmana Kar Pyare Bure Bhale Hum Thare

Prabh Jiyo Khasmana Kar Pyare Bure Bhale Hum Thare

Pehla Marn Kabool

Pehla Marn Kabool

Nanak Fika Boliye Tan Man Fikka Hoye

Nanak Fika Boliye Tan Man Fikka Hoye

Nanak Chinta Mat Karo Chinta Tis Hi He

Nanak Chinta Mat Karo Chinta Tis Hi He

Namastan Su Aike Namastan Aneke

Namastan Su Aike Namastan Aneke

Na Ko Murakh Na Ko Shiyana

Na Ko Murakh Na Ko Shiyana

Manda Mul Na Kichyie

Manda Mul Na Kichyie

Main Nirgunaane Ko Gunn Naahi

Main Nirgunaane Ko Gunn Naahi

Kita Kuch Na Hoe

Kita Kuch Na Hoe

Kis Naal Kiche Dosti

Kis Naal Kiche Dosti

Kirpa Kijje Sa Mat Dije Aath Pehar Tudh Dhiyayi

Kirpa Kijje Sa Mat Dije Aath Pehar Tudh Dhiyayi

Kapad Roop Suhawna Chad Duniya Andar Jawnna

Kapad Roop Suhawna Chad Duniya Andar Jawnna

Kabira Rora Hoye Raho Baat Ka Taj Man Ke Abhimaan

Kabira Rora Hoye Raho Baat Ka Taj Man Ke Abhimaan

Jis Ke Sir Upr Tu Suami So Dukh Kaisa Paawe

Jis Ke Sir Upr Tu Suami So Dukh Kaisa Paawe

Hukme Andar Sab Ko Bahar Hukam Na Koye

Hukme Andar Sab Ko Bahar Hukam Na Koye

Gobinde Mukande Udaare Aapaare

Gobinde Mukande Udaare Aapaare

Eh Ju Duniya Sehr Mela Dastgiri Naahe

Eh Ju Duniya Sehr Mela Dastgiri Naahe

Dukh Rog Santap Utre Suni Sachi Bani

Dukh Rog Santap Utre Suni Sachi Bani

Aape Jaane Aape Dei Aakhe Se Bhi Keyi Ke

Aape Jaane Aape Dei Aakhe Se Bhi Keyi Ke


Share

Related Posts