20+ Good Morning Gurbani Quotes in Punjabi

Share

Amrit Vela Sach Nao Vadiyai Vichar- Good Morning

Amrit Vela Sach Nao Vadiyai Vichar

Aroop Hain, Anoop Hain, Ajoo Hain, Abhoo Hain

Honaa Hai So Hoee Hai Manehi N Keejai Aas

Man Bechai Satigur Kai Tis Sevak Ke Kaaraj Raas

Man Jeete Jag Jeet

Prabh Chit Aaye Pooran Sabh Kaajhar Bisrat Sabh Ka Mohtaj

Rakh Pita Prabh Mere Mohe Nirgun Sabh Gun Tere

Satgur Bachan Tumhare Nirgun Nistaare

Satgur Daya Kare Sukhdata Hum Laave Aapan Paali

Ape Ujhar Paida Piara Ap Vikhale Rah

Na oho marhe na thage jaye jin ke man vase man mahye ||

Nanak Naam Mile Tain Jiva Tan Man Thivai Haria ||

Mohe Na Bisaro Main Jann Tera ||

Tudh bhave ta naam japave Sukh tera dita lahiye ||

Gur Mere Sang Sada Hai Naale ||

Gur ki bani jis man vase dukh dard sabh ta ka nasse ||

Satguru Hoe Dayal Tan Sharda Pooreeai ||

Tera Kia Mitha Lagai Har Nam Padarath Nanak Mangai ||

Pichle Augun Bakhsh Laye Prabh Aage Marg Pave ||

Sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray ||


Share

Related Posts

Exit mobile version